مزرعه بادی آبان

مزرعه بادی آبان واقع در استان قزوين، شهرستان تاکستان، مجاور بزرگراه زنجان- قزوين به مساحت پانصد و بیست هکتار از اراضی شهرستان مهدی آباد قرار دارد. مشخصات جغرافيايی سايت اين مزرعه در مسير جريان بادی شمال غربی منجيل در مدارات پايين تر قرار داشته و همان پتانسيل انرژی را در دشت های زيبای تاکستان بصورت مداوم در اختيار دارد. مجاورت سايت با شبکه سراسری و خطوط انتقال برق بر قابليت های منحصر به فرد اين مجتمع افزوده است. ميزان توليد مزرعه بادی تاکستان 52 مگاوات ساعت است که توسط 26 عدد توربين 2000 کيلو وات توليد و توسط شبکه کابل کشی موجود در مجتمع در پست انتقال شبکه سراسری به مجموعه شبکه سراسری هدايت می گردد. سيستم کنترل توربين ها و پست های شبکه به صورت کاملا" خودکار بوده و توسط سيستم کنترل و مونيتورينگ سايت نظارت و هدايت می شود. مشخصات فنی توربين ها تکنولوژی طراحی و ساخت توربين ها متعلق به شرکت XEMC-DARWIND هلند است. برای اولين بار در ايران مدل XE87-2000 در مزرعه بادی آبان مورد استفاده قرار گرفته است. اين مدل از توربين های بادی با تکنولوژی روز جهان طراحی و ساخته شده است.

 


View Larger Map

صفحه اصلی

درباره شرکت

شرکت ها و موسسات همکار

مزارع بادی آبان

ارتباط با ما